Filosofiska föreningens hemsida har flyttat till www.filfor.se