NÄSTA FÖRELÄSNING
Torsdagen den 28 januari klockan 19.00 i sal T302 på Olof Wijksgatan 6 kommer Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, att tala om Att känna sig själv.

Vi tycks ha en omedelbar, otvivelaktig kunskap om vårt eget inre liv: våra tankar, upplevelser och känslor. På det sättet verkar kunskap om det egna själslivet skilja sig från alla annan kunskap. Jag kan tvivla på att det finns ett bord framför mig men inte på att jag tänker att det finns ett bord framför mig. Jag kan tvivla på att du känner smärta men inte på att jag gör det. Under de senaste åren har dock denna syn kommit att utmanas, inte bara av filosofer utan också av psykologer och kognitionsvetare. Vi har ofta fel vad det gäller våra egna tankar och uppfattningar, hävdar man, och det finns ingen principiell skillnad mellan hur vi får kunskap om vårt eget inre liv och hur vi får kunskap om andras inre liv.  Föredraget presenterar den traditionella synen på kunskap om det egna själslivet och diskuterar den samtida skepsisen vad gäller denna kunskap.

Efter föredraget blir det pub med öl och vin och fortsatt diskussion på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Om Åsa Wikforss
Karta till Olof Wijksgatan 6

TIDIGARE FÖRELÄSNINGAR

   10/12-09: "Konsten att bedra sig själv"
   John Eriksson (Göteborgs universitet)

   4/11-09: "Tortyrens epistemologi"
   Mattias Gardell (Uppsala universitet)

   27/9-09: "Empty Cages: An Introduction to Animal Rights"
   Tom Regan (North Carolina State University)

   28/5-09: "Vad har frihet med mänskliga rättigheter att göra?"
   Lena Halldenius (Malmö högskola)

   2/4-09: "Vad hände med queerteorin?"
   Tiina Rosenberg (Lunds universitet)

  
24/2-09: "Hegel, begäret och självmedvetenhetens negativitet"

  
Sven-Olov Wallenstein (Södertörns högskola)

  
19/12-08: "Perceptionens gåta"
   Kent Gustavsson (Göteborgs universitet)

   10/11-08: "Etik och nyhetsjournalistik"
   Hans Månson (Göteborgs universitet)

   17/10-08: "Religion and politics"
   Kent Greenawalt (Columbia Law School)

   26/9-08: "Why this interest in races?"
   Edouard Machery (University of Pittsburgh)

   27/5-08: "Survival of the fittest?"
   Lars Johan Erkell (Göteborgs universitet)

   25/4-08: "Trading truth for justice?"
   Claudio Tamburrini (Stockholms universitet)

   4/4-08: "Disadvantage - How can we tell who the worst off in society?"
   Jonathan Wolff (University College London)

   29/2-08: "Den moderna politiska filosofins roll i statsvetenskaplig forskning"
   Bo Rothstein (Göteborgs universitet)

   29/1-08: "Varför blir man filosof?"
   Björn Haglund & Anders Tolland (Göteborgs universitet)

 
11/12-07: "
Respecting people's right to reproduce: compulsory parenting education"
   Daniela Cutas (Göteborgs universitet)

   9/11-07: "Vad är lycka och hur kan det mätas?"
   Bengt Brülde (Göteborgs universitet)

 
  25/9-07: "Consequentialist Arrogance"
    John Skorupski (University of S:t Andrews)

    7/9-07: "
Kärlek och kunskap - om erotik, text och retorik i Platons Faidros."
    Frank Lorentzon (Göteborgs universitet)

  
4/6-07: "Just what can you taste in a wine?"
    Barry C. Smith (University of London)

  
17/4-07: "Kan vi lita på våra moraliska intuitioner?"
     Henrik Ahlenius (Stockholms universitet)

  
21/3-07: "Världens största tal"
    Fredrik Engström (Göteborgs universitet)

    2/2-07: "Varför blir man filosof?"
    Susanna Andersson & Joakim Sandberg (Göteborgs universitet)

  
29/11-06: "Jaget och intentionaliteten i Humes teori om stolthet"
    Åsa Carlson (Stockholms universitet)
 

  
27/10-06: "Negativa fakta"
    Gunnar Björnsson (Göteborgs universitet)

  
12/10-06: "Religionens återkomst inom samtida filosofi"
    Ola Sigurdson (Göteborgs universitet)

  
8/9-06: "Den rationalistiska linjen i kristen senantik och bysantisk kosmologi"
    Börje Bydén (Göteborgs universitet)

  
28/4-06: "Döden - ett symmetriargument"
    Jens Johansson (Stockholms universitet)

  
7/3-06: "Är koherenta åsikter troligen sanna?"
   Erik Olsson (Lunds universitet)

  
9/2-06: "Varför blir man filosof?"
   Petra Andersson, Susanna Radovic, Pia Nykänen (Göteborgs universitet)

  
2/12-05: "Civil olydnad"
   Tomas Månsson (Stockholms universitet)

 
28/10-05: "Kampen mot pseudovetenskap"
   Hanno Essén (Kungliga Tekniska högskolan)

  14/10-05: "Sänk människan till människan! - ett sätt att filosofera"
   Mats Furberg (Göteborgs universitet)

 
15/9-05: "Self-knowledge"
   Paul Snowdon (University College London)

 
6/4-05: "Davidson on meaning and interpretation"
   Kathrin Glüer-Pagin (Uppsala universitet)

 
11/3-05: "Juristen - en filosof?"
   Eva-Maria Svensson (Göteborgs universitet)

 
8/2-05: "Varför blir man filosof?"
   Helge Malmgren & Ingmar Persson (Göteborgs universitet)

 
1/11-04: "Vad är egentligen tanke-externalism?"
   Åsa Wikforss (Stockholms universitet)

 
6/10-04: "Vegetarianism, utbytbarhet och reciprocitet"
   Ingmar Persson (Göteborgs universitet)

 
26/5-04: "Vårt medvetande om tid"
   Helge Malmgren (Göteborgs universitet)

 
15/4-04: "Vetenskapens mystiska grunder"
   Roland Poirier Martinsson (Lunds universitet)

   29/1-04: "Bättre och bättre dag för dag"
   Torbjörn Tännsjö (Stockholms universitet)

   29/10-03: "Kants Kritik av omdömeskraften"
   Sven-Olov Wallenstein (Södertörns högskola)

   19/9-03: "Varför blir man filosof?"   
   Christian Munthe & Dag Westerståhl (Göteborgs universitet)
   
   6/6-03: Releasefest med anledning av nyutgåvan av Wedbergs Filosofihistoria   
   Hans-Jörgen Ulfstedt (Stockholms universitet)