Välkommen
till
miljöfilosofisidorna!


På de här sidorna presenteras ämnet miljöfilosofi, dels med en introduktion till ämnet, dels med en länksamling till andra miljöfilosofiska hemsidor. Sidorna innehåller också information om miljöforskning vid Filosofiska Institutionen här vid Göteborgs universitet, samt information om institutionens undervisning i miljöfilosofi. Vi ger en distanskurs, "Natur, Tillväxt, Framsteg", som omfattar 15 poäng och som går under vårterminerna.

Studenter på distanskursen "Natur, Tillväxt, Framsteg" hittar här på hemsidan ingångar till kursens diskussionssidor, relevant kursmaterial, hjälpmedel för kommunikation, scheman m.m. Till en del av dessa resurser krävs lösenord, vilket meddelas till alla kursdeltagare.

 

 

 

 

 


Sidan sköts av Petra Andersson. Senast uppdaterad i november 2007.