ANNIMAB Index Page
The ANNIMAB-1 Conference
The ANNIMAB Society
Projects in Gothenburg 
ANN in Medicine World Map
Other Relevant Links

ANN i informationsintensiv sjukvård

In English!      

Ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt pågår sedan 1998 med centrum vid Filosofiska institutionen, GU och med förgreningar till medicinska institutioner och kliniker i Göteborg samt till andra svenska och utländska forskargrupper. Ramprojektet heter Artificiella Neurala Nätverk i Informationsintensiv Sjukvård. Det drivs av gruppen ANNIMAB-S. Denna grupp leds av Helge Malmgren (filosofi, GU) tillsammans med Björn Haglund (filosofi, GU), Lars Lindström (klinisk fysiologi, Sahlgrenska Akademin), Martin Rydmark (medicinsk informatik, GU) och Holger Wigström (medicinsk fysik, GU). Bland samarbetspartners på den medicinska sidan finns för närvarande också avdelningarna/enheterna för diagnostisk radiologi, neurovetenskap och fysiologilungmedicin och kirurgi vid Sahlgrenska Akademin (Sahlgrenska och Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus). Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet samt Inferspace i London är också involverade.

Projekten, som hittills främst finansierats av KK-stiftelsen, MFR, VR, Landstingsförbundet och Västra Götalandsregionen, avser att utveckla kompetens kring så kallade artificiella neurala nätverk (ANN) och besläktade "lärande" metoder. Dessa tillämpas inom olika medicinska områden där mängden och arten av tillgängliga data kräver okonventionella analyssätt, exempelvis automatisk volumetri av hippocampus från magnetresonansbilder (MRI), automatisk diagnostik av lungemfysem samt beslutsstöd vid akuta buksmärtor. En projektidé som för närvarande tyvärr ligger på is på grund av medelsbrist är  prediktion av vårdförlopp i neurokirurgisk intensivvård. Ett annat slag av tillämpningar av ANN-metodik som vi arbetar med är matematiska modeller för den mänskliga hjärnans funktionssätt, t.ex. vid varseblivning och minnesinlagring

I projektets uppgift har också ingått att anordna en internationell konferens om medicinska och biologiska applikationer av artificiella neurala nätverk. Konferensen, ANNIMAB-1, ägde rum i Göteborg 13-16 maj 2000.
 
 

Länkar till information om pågående eller planerade delprojekt:

Automatic volumetry of the hippocampus with adaptive techniques

Artificial neural nets for prediction and control in neurointensive care

Automatic detection of emphysema

Decision support in acute abdominal pain

Continuous attractors and learning

Neural models of the sensory buffers


Övriga länkar:

Våra kurser om ANN

Artificiella neurala nätverk - en introduktion

Inlärning och minne i neurala nätverk (ny bok!)
 

ANNIMAB Index Page
The ANNIMAB-1 Conference
The ANNIMAB Society
Projects in Gothenburg 
ANN in Medicine World Map
Other Relevant Links

Sidan uppdaterades senast 17 januari 2008 av Helge Malmgren. Kommentarer är mycket välkomna!