ANNIMAB Index Page
The ANNIMAB-1 Conference
The ANNIMAB Society
Projects in Gothenburg
ANN in Medicine World Map
Other Relevant Links

Artificiella Neurala Nätverk - Kurser

Vid Filosofiska Institutionen, GU ges en 5-poängs grundkurs om ANN dels (varje hösttermin) inom ramen för 20-poängskursen Modeller för Mänskligt Tänkande, dels (varje vårtermin) som fristående kurs. Den senare, som fr.o.m. 2003 är en distanskurs på kvartsfart, kan också användas i doktorandutbildningen, och handledning på en påbyggnadskurs kan ges om sådan efterfrågas.
ANNIMAB Index Page
The ANNIMAB-1 Conference
The ANNIMAB Society
Projects in Gothenburg
ANN in Medicine World Map
Other Relevant Links