ANNIMAB Index Page
The ANNIMAB-1 Conference
The ANNIMAB Society
Projects in Gothenburg
ANN in Medicine World Map
Other Relevant Links

Artificiella Neurala Nätverk

Teori och Tillämpningar, I

Lärare: Helge Malmgren, tel 773 45 74, 773 55 73. 
Omfång: 5 p
Kursperiod: VT 2004 (kvartsfart). Kursstart i januari 2004.
Målgrupp,
förkunskaper:
Kursen vänder sig till grundstudenter och doktorander vid alla fakulteter. Allmän behörighet. Förkunskaper i matematik, neurobiologi, psykologi eller kognitionsvetenskap underlättar studierna, men är inte nödvändiga. 
Kursinnehåll,
uppläggning, 
tider:
Artificiella neurala nätverk (ANN): historik, grundläggande teori, jämförelse med biologiska nervnät. 

Applikationer: mönsterigenkänning, dataanalys, processkontroll m.m. Jämförelse med alternativa metoder för analys (traditionell statistik, AI m.m.). Modellering av hjärnfunktioner. Relevansen av ANN för förståelsen av kognitiva processer. 

Undervisningen (inklusive Web-baserade laborationer) sker huvudsakligen på distans, men med träffar i Göteborg i början resp. slutet av kursen.

Se också studieplanen!

OBS 1: Doktorander som vill tillgodoräkna sig kursen i sin forskarutbildning skall vända sig till sin examinator för överenskommelse om detta. 

OBS 2: Individualiserad handledning kan under senare delen av terminen ges på fortsättningskursen ANN II. Handledning på denna kurs, som har särskild inriktning mot modellering av biologiska system, förutsätter medfinansiering från den studerandes egen institution.

Senast ändrad 02-05-23
 
ANNIMAB Index Page
The ANNIMAB-1 Conference
The ANNIMAB Society
Projects in Gothenburg
ANN in Medicine World Map
Other Relevant Links